Biorezonance Příbram - Harmonizace-Regenerace - Odvykání kouření

HARMONIZACE - REGENERACE - ANTINIKOTINOVÝ PROGRAM

Abyste se cítili dobře, spokojeně a sebejistě, potřebujete být spokojeni sami se sebou. Vliv na to má především zdraví - zdravotní stav, spokojenost se svým zevnějškem, funkční vztahy s okolím apod. Mým cílem je pomáhat Vám dosahovat úspěchy a radovat se společně s Vámi. Nabízím tyto služby:

BICOM sdružuje moderní technické možnosti naší doby a poznatky starých civilizací při práci s energií. Proto je vhodnou cestou k lepšímu bytí.

Žijme a buďme BEZ

 • problémů
 • chemie
 • vedlejších účinků
 • zátěží
 • starostí

BIOREZONANCE BICOM®

Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, který kombinuje poznatky tradiční čínské medicíny, kvantové fyziky a německé technologie.

Jedná se o speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína dostává směr udávající novou cestou. U mnohých případů mohou být zjištěny a pozitivně ovlivněny skutečné – často skryté - příčiny problémů.

Buňky spolu komunikují

Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami. Výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky spolu komunikují prostřednictvím "světelných blesků" (vyzařování fotonů) - vyměňují si informace přes určité frekvence.

Zatěžující vlivy nebo substance mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka popř. každá část těla splnit svůj úkol.

Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Narušení buněčné komunikace

Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně jasných poruch existenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, chronické únavy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími symptomy.

Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde již nějaká slabina existuje (často také podmíněno dědičností).

Individuální a precizní zjištění zátěže pomocí biorezonance

Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako "zvláštní skládka odpadu" pro zatěžující látky v případě, pokud jsou vylučovací orgány jako např. játra/žluč, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí. Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná.

Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj BICOM zde nabízí cennou pomoc. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, elektrický smog, materiály používané ve stomatologii, alergeny atd.).

HARMONIZACE REGENERACE

Testování

Pokud je tok energie zablokován, úzké spojení mezi úrovněmi může mít dopad na materiální úroveň a nehmotnou informační úroveň (např. subjektivní citlivost). „Materiální úroveň“ v BRM zahrnuje hmotný řád fyzického těla, od nejmenších stavebních kamenů buňky až po orgány a orgánové systémy celého organismu, a to jak anatomicky, tak i funkčně (metabolismus, buněčné funkce, homeostáza organismu atd.). U biorezonanční metody BICOM testujeme pomocí energetických testovacích metod (kineziologie, tenzor, elektroakupunktura) rezonanci mezi vlnovým vzorem, který je aplikován prostřednictvím BICOMu, a vlnovým vzorem pacienta na „energetické úrovni“. Pokud se frekvenční vzorky shodují, dochází k rezonanci.

Co můžeme zjišťovat a jaké jsou nejčastější důvody disharmonie?

 • špatná snášenlivost potravin
 • různé alergeny- pyly, prach, zvířecí srst
 • napadení mikroorganismy- viry, bakterie, parazité, plísně
 • toxiny, těžké kovy
 • geopatogenní zóny a jejich vliv

Zátěže organismu

I přestože se řada z nás snaží žít a jíst zdravě, žijeme ve světě, kde se nemůžeme vyhnout škodlivým vlivům, které působí na lidský organismus a tak se dostávají do těla i zatěžující informace.

Co nám škodí?

 • těžké kovy
 • mikroorganismy – viry, bakterie
 • chemikálie – přísady v potravinách, ve vodě, v lécích, v ovzduší
 • psychické zatížení - rychlost doby – stres, náročnost okolí, požadavky v zaměstnání, málo odpočinku
 • radiace, elektrosmog
 • špatný výběr potravin

U zjištěných zátěží se provádí jejich regulace přístrojem BICOM s odpovídajícími frekvenčními vzorky

 • Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována.
 • Komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat. Zátěžové látky tak mohou být uvolněny a vyloučeny.
 • Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.

Terapie

Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné, že u lidí se stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto obtíží. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné.

Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla

V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení.

Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy.

Když však na tělo působí příliš velké zátěže, nebo je jich příliš mnoho a navíc působí delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou zpomaleny, nebo dokonce zablokovány.

Standardní terapii můžeme rozdělit do těchto hlavních fází, které jsou prováděny podle potřeby:

 • Konzultace – anamnéza
 • Kombinované testovací techniky a jejich vyhodnocení
 • Určení vhodných postupů a programů
 • Příprava a terapie včetně harmonizace.

Postup je obdobný ať už se jedná o první práci s klientem, nebo následné kroky v terapii zatěžujících informací

Hledání příčin problémů a nikoliv potlačování příznaků je to, co dělá harmonizaci organismu pomocí BICOM Optima jedinečnou. Ošetření přístrojem BICOM nenahrazuje lékařskou léčbu.

Je biorezonanční terapie účinná?

Studie a rozhovor s Prof. Darschem na webu BICOM® optima.

ANTINIKOTINOVÝ PROGRAM

Eliminace kouření je prováděné na bázi elektromagnetického působení na přístroji BICOM Optima.

Biorezonanční metoda je bezbolestná, nemá negativní účinky na organismus.

Chuť na nikotin mizí po několika hodinách po zákroku.

Je logické, že i tak je třeba určité sebekázně a odpovědnosti k sobě, protože biorezonance nemůže odstranit návyky motorické a sociální zlozvyky, které si kuřák vypěstoval v průběhu kouření.

V případě nutnosti lze zákrok opakovat (do 30 dnů zdarma).

Biorezonance je metoda, která ale nedokáže odstranit psychické návyky.

Spočítejte si, kolik vás kouření stojí peněz. Představte si, co byste si za ně pořídili. Udělejte první krok a investujte do sebe a svého zdraví.

Pokud Vám záleží na zdraví a kondici Vašich blízkých, věnujte jim dárkový poukaz.

Kontaktujte mne na tel. čísle 724 652 232, nebo napište e-mail.

Pro antinikotinový program je plánována pouze jedna návštěva. Program zahrnuje základní postup + ošetření psychiky.

CENA

Antinikotinový program, včetně čipu: 2 000,- Kč

NĚCO O MNĚ A NÁVAZNOST NA TRADICE

Ing. Taťána Vencovská

Jmenuji se Taťána Vencovská. Narodila jsem se v rodině lékaře. Tatínek pracoval v příbramské nemocnici a těsně před mým narozením se nakazil v nemocnici infekční žloutenkou. V tu dobu nebyly známé různé typy virů hepatitidy, ani nebyly takové diagnostické metody,a nejspíš proto nebylo jeho onemocnění včas rozpoznáno. Jeho onemocnění bylo velmi vážné a on pochopil, že pokud s tím neudělá něco sám, dopadne to zle. Začal proto studovat různé možnosti zejména byliny, ale i další přírodní postupy, které mu pomohly se zlepšit natolik, že mohl zase pracovat. Věnoval se dlouhé roky alternativní medicíně, homeopatii, výživě a dalším postupům v rámci své Ordinace alternativní medicíny, Školy jógy, orientálních cvičení a výživy.

Touto cestou byla ovlivněna celá rodina. Proto mě odjakživa bavilo věnovat pozornost výživě, bylinám, cvičení. Po studiu na gymnáziu jsem mířila na medicínu. Bohužel tehdejší aparát měl na moje studium jiný názor. Získala jsem i tak široký přírodovědný základ (v průběhu studií jsem absolvovala mj. fyziku, biofyziku, chemii, biochemii, biologii, anatomii, fyziologii, histologii, ale také pedagogiku, psychologii a řadu dalších oblastí), který nyní využívám při práci s klienty. Od roku 2004 až do té doby, než jsem si pořídila Bicom jsem se věnovala využití informační metody Joalis. V současné době používám i diagnostický modul BICOM body Check 2 pro lepší zacílení a doplnění klasické BICOM terapie. Soustavně se vzdělávám v oblasti biorezonance i v ostatních souvisejících oblastech, tak aby práce s klienty byla komplexní.

Ve volném čase se věnuji malování obrazů technikou litého akrylu nebo psaní. K dispozici a k objednání je kniha Meia, magický příběh dívky Mei, která nepochází z našeho prostředí a s pomocí chlapce Lexy chce změnit svět k lepšímu.

Jsem ráda, že mohu dělat věci, které mi dávají smysl, kde vidím výsledky a mám radost z dobře odvedené práce.

CENA SLUŽEB BIOREZONANCE

Ceny jsou platné od 1. 1. 2024

 • Měření zátěží, harmonizace, detoxikace, odstraňování zátěží 1 800,- Kč
 • Měření zátěží, harmonizace, detoxikace, odstraňování zátěží v páru 3 000,- Kč
 • Podpora při odvykání kouření 2 000,- Kč
 • Nahraný frekvenční nosič 300,- Kč
 • Odstraňování zátěží 1 200,- Kč
 • Diagnostický modul BBC: scanování, harmonizace, přenos frekvencí, doporučení potravin 1 500,- Kč

Dárkový poukaz

Kartička dárkového poukazu s věnováním je vhodným dárkem pro všechny, co chtějí udělat něco dobrého pro své blízké. Možnost zakoupit poukaz na vybranou službu.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je s účinností od 25. května 2018 upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, General Data Protection Regulation (GDPR), česky Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje mých klientů řešeny a zabezpečeny dle tohoto nařízení.

KONTAKTY

Objednejte se telefonicky nebo e-mailem:

Tel.: 724 652 232
E-mail: tatana.vencovska@gmail.com

Adresa provozovny

Ing. Taťána Vencovská
Táborská 116
26101 Příbram V - Zdaboř
GPS: 49.6691753N, 13.9902569E

IČ: 12371335
Registrováno MěÚ Příbram ŽO